BÉR-, SZJA ELSZÁMOLÓ ÉS NYILVÁNTARTÓ PROGRAM

2003.

rövid leírása

A programrendszer BERMU -Bérügyviteli és Munkaügyi- programrendszer része, de önállóan is használható, a BÉRSZÁMFEJTŐ, a MUNKAÜGYI modulok alkalmazása esetén a programokkal közös adatállományokat használ, a program Y2K, azaz 2000 kompatibilis.

Alkalmazási terület:

·               a program -paraméterezhetősége következtében- ÁGAZATFÜGGETLEN.

Szolgáltatások:

·               Adatbevitel: bérelemek rögzítése, automatikus jövedelem-levonás elövezetéssel, nap-óra adatok rögzítése alapján automatikus számfejtés, adatátvétel a számfejtő programból, ahol szervezetre, munkaszámra kontírozhatók a bérek, adat elővezetés beléptető rendszerből. Központ-telephely jellegű adatkapcsolatok: telephelyi rögzítés, központi elszámolás, vagy telephelyi rögzítés és elszámolás, központi összesítés, könyvelés, bérkifizetés. Családtámogatási adatok elővezetése saját nyilvántartásból, vagy OPUSZ-ból.

·               Bérszámfejtés: ledolgozott napra: havibérből, átlagkeresetből, távolléti díjból. Ledolgozott órára: órabérből, havibérből számított órabérből, egy órára jutó távolléti díjból, Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj –dolgozói, munkáltatói- számfejtése.

·               Kifizetési listák: bérfizetési jegyzék, kifizetési jegyzék, címletjegyzék, bérlap, postai utalvány és kísérőjegyzék, átutalási lista, /floppy lemez / a bankok részére, Postabank betétszámlakönyv utalás, lista az étkezési utalványról.

·               Havi összesítések: egy bérköltség összesítő melyen szerepel az összes adott havi jövedelem, levonás jogcímenként és a fizetési kötelezettségek –adók, járulékok- az utalásoknak megfelelő bontásokban, jövedelmek és levonások személyenként, bérrészletezés, bér- és levonás összesítő, bérfeladás szervezetenként, pénztárelszámolás, havi adóelőleg összesítő, kikontírozott Főkönyvi feladás készítése listára, floppy lemezre, vegyes naplóba, járulékfizetési kötelezettség összesítés és analitika dolgozónként, Magán nyugdíjpénztári tagdíj összesítés pénztáranként.

·               Járulékkimutatások: Járulék összesítő készítés, 8,5%, 7%, 1,5% nyugdíjjárulék, 3% egészségbiztosítási járulék, TB- és munkaadói járulék kimutatás szervezetenként, személyenként, költségvetési kötelezettség lista a havi összesítő bevallásnak megfelelő csoportosításban, Eü. hozzájárulás jegyzék vezetése, járulékigazolások a dolgozók részére, Családi pótlék GYES Pénztárnapló vezetése, Családtámogatási kifizetések adatszolgáltatása, floppyn.

·               Nyilvántartások: személyenkénti és összesített bérkarton, SZJA kartonok valamennyi adó ill. adóelőleg típushoz, munkaügyi jelentés, a Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap és analitikájának vezetése, Magánnyugdíjpénztári járulék nyilvántartó éves és analitikus karton vezetés, Egészségbiztosítási járulék nyilvántartó éves és analitikus karton vezetés, adójóváírás nyilvántartás, szabadság nyilvántartás, munkanap és munkaidő kimutatások.

·               Adatszolgáltatások: Kilépő adatlap, Járulékigazolás készítés, Igazolólap a Munkanélküli járadék Megállapításához, Munkáltatói Igazolás a Munkaviszony Megszűnésekor, a belépő dolgozók adatainak fogadása, összesítő bevallás a TB részére, éves adatszolgáltatás a dolgozói járulékokról a Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap elkészítése, adat export biztosítása a TB NYENYI programja részére, OEP negyedéves statisztika készítése, CSATÁR adatszolgáltatás elkészítése, floppy és lista készítés: a Magán nyugdíjpénztárak részére, a KSH részére, az APEH részére, adat átadás az OPUSZ részére.

·               Teljes körű év végi adóelszámolás: NY29, NY30 nyilatkozatok nyomtatása, M30 jövedelemigazolás készítés az éves jövedelem és levonás adatok alapján, M29, M29/A, M29/1, M29/2, M29/3, M29/4, M29/5, listákhoz adatok felvezetése, nyomtatása, az adókedvezmény automatikus elszámolása, M29 dolgozói jövedelemadó bevallás készítés. APEH adatszolgáltatások –K30, K31, K32, K53, K43, stb- leporellón és floppy-lemezen, adókülönbözet lista és összesített dolgozói elszámolás, T29/ készítése.

·               Paraméterezhetőség, programműködés: a Felhasználó által szabadon kialakítható jövedelem-, levonás jogcím0ek. Beállítható a jövedelmek adóztatásának formája, a Munkavállalói, Munkaadói, dolgozói Nyugdíj és Egészségbiztosítási, a munkáltatói Társadalombiztosítási és Egészségbiztosítási járulékfizetési alapokba való figyelembevétele, a jövedelmek típusa, /bér, nyugdíjtípusú, egyéb /, az adott jövedelemnél felvezetett órák fajtája, hogy az adott jövedelem az Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetések számításakor a számítás alapjába beszámít-e, hogy a jövedelem az átlagkereset számításánál alap-e. Rögzíthető a havi munkanapok száma, az átlagosan ledolgozható havi órák száma, az adott hónapban érvényes Minimálbér összege a Szolgálati Idő Napok számításához. A járulékok százalékos mértéke, a szabadságszámításhoz az alapnapok. Szabadon kialakítható hogy a Bérfeladáson, a Bérfizetési jegyzéken, a Bérkartonon, amely jövedelmek, levonások, költségtérítések, társadalombiztosítási kifizetések jelenjenek meg. A jövedelmek jogcímenként akár szervezetenként is, a levonások jogcímenként akár személyenként is főkönyvi számlákra kontírozhatók. Szervezetenként főkönyvi számlákra kontírozható a Társadalombiztosítási járulék, Egészségbiztosítási járulék, az Egészségügyi Hozzájárulás, a Munkaadói Járulék, munkáltatói SZJA.

·               Dolgozókhoz rendelhető, havonta elővezetendő jövedelem és levonás adatok. Nem pénzben történő kifizetések és hóközi kifizetések lekezelése, kifizetendő teljes összeg utalása bankszámlára. Havi fix összegű ill. százalékos, valamint hátralékos levonások lekezelése,

·               Önkéntes Nyugdíjpénztár illetve Eü. és önsegélyező pénztár befizetések lekezelése és számfejtése abban az esetben, ha a munkáltató fizet a dolgozó javára, vagy a munkáltató von le a dolgozó béréből annak megbízása alapján, fizetendő minimális összeg figyelés.

·               Magánnyugdíjpénztári járulékok és kiegészítő munkáltatói és dolgozói tagdíjak számfejtése, dolgozói kiegészítő tagdíjak adókedvezményének elszámolása, tagdíjak nyilvántartása, adatszolgáltatás a befizetésekről arányos járulékelszámolás.

·               Automatikus maximum járulékalap figyelés, nyilatkozott járulékalapok figyelembevétele a maximum járulékalapnál, járulék túlvonások automatikus lekezelése.

·               Automatikus adó, adólőlegszámítás, göngyölitett adóelőlegszámítás, adókedvezmények figyelembevétele, adójóváírás, családi kedvezmény, fogyatékos kedvezmény elszámolás, nyilvántartás, adóalap megemelés.

·               Egyéb szolgáltatások: Időbéres, nem időbéres Átlagkereset számítás a megelőző négy naptári negyedév alapján, Távolléti Díj számítás, Szolgálati Idő Napok számítása, listakészítési lehetőség képernyőre, a program futása közben bárhonnan meghívható számológép, automatikus dolgozó elővezetés, segítség menük.

·               Program üzemeltetési támogatás: dokumentáció, telepítés, induló paraméterezés, betanítás, garanciaidő alatti hozzáigazítás a jelentkező Felhasználói igényekhez. Állandó telefonos konzultációs és tanácsadási lehetőség igénybevétele, telefonos távolsági szerviz szolgáltatás a Felhasználó számítógépén a Comp-Sys telephelyéről, garanciaidő utáni jogszabálykövetés és program üzemeltetési támogatás átalánydíjas szerződés, vagy külön megállapodás alapján, évenkénti továbbképzési lehetőség a Felhasználók részére a program üzemeltetésével, a jogszabályi változásokkal, és azok lekezelésével kapcsolatban. WWW.compsys.hu, e-mail.

Referenciák:

A több mint 200 Felhasználó által közel 500 cég 40.000 dolgozójának bérét számolják el havonta a programmal 1989 ótaVissza