Kettős könyvvitel, folyószámla, házipénztár program fő funkciói

Gazdasági esemény alapú könyvelés:

ˇ          A könyvelés szempontjából előre vagy a könyvelés során menetközben folyamatosan kialakítható a Felhasználónál előforduló gazdasági események köre, ezek könyvelése (kontírozása).

Főkönyvi könyvelés:

ˇ          A magyar Számviteli, Áfa tv. szabályai szerinti kettős könyvvitel.

ˇ          Összköltséges vagy forgalmi költséges könyvelés, utóbbi esetben elsődleges költségnem, másodlagos költséghely-költségviselő, illetve elsődleges költséghely-költségviselő, másodlagos költségnem könyvelés is lehetséges.

ˇ          Forgalmi költség könyvelés esetén automatikus másodlagos költségátvezetés.

Szállító és vevő folyószámla nyilvántartás:

ˇ          A partnerekkel kapcsolatos számlák, és azok pénzügyi rendezéseinek nyilvántartása, tartozások és követelések nyilvántartása, egyenlegközlő és felszólító levelek készítése, forintban és devizában.

ˇ          A pénzügyi teljesítésből eredő árfolyam különbözet automatikus könyvelése.

Áfa nyilvántartás:

ˇ          A szállítók és vevők számláinak nyilvántartása, Áfa kulcsonkénti alapok és Áfa összegek.

ˇ          A pénzügyileg rendezetlen szállítói számlák Áfa tartalmának nyilvántartása.

Házipénztár könyvelés:

ˇ          Pénztárbizonylatok könyvelése, igény szerint sorszámozása és nyomtatása, pénztárjelentés készítése.

ˇ          A pénztárbizonylaton szereplő gazdasági esemény teljes körű feldolgozása, főkönyvi, folyószámla, Áfa stb. szempontból.

Munkaszám kezelés:

ˇ          A könyveléssel párhuzamos, más szempontok szerinti kigyűjtések, elsősorban bevétel-költség szempontból. A munkaszám értelmezése a felhasználó igényei alapján határozható meg.

Tárgyi eszköz könyvelés

ˇ          A tárgyi eszköz mozgások egyedi (aktiválás, értékcsökkenés, értékesítés, selejtezés stb.) és havonta automatikus könyvelésének (aktiválás, értékcsökkenés) biztosítása.

ˇ          A lekönyvelt mozgások azonnali, automatikus könyvelése a Főkönyvben, mozgásonként és az eszközökhöz megadott kontírozási adatok alapján.

ˇ          Tárgyi eszköz kartonok vezetése, tetszőleges időszakokra, visszamenőleg is.

ˇ          Egyéb tárgyi eszköz kimutatások elkészítése.

Iktatás:

ˇ          Beérkezett és kiküldött dokumentumok nyilvántartása típusonként, partnerenként, a dokumentumok állapotának nyomon követése, határidők, felelősök figyelése stb.

ˇ          Az egyes dokumentum típusokon elvégzendő művelet sorok felépítése, a felelősök számára aktuális feladatlisták vezetése.

Lekérdezések:

ˇ          Csoportosított, egymásra épülő, rugalmas, elemzéseket, egyeztetést, "lefúrást" lehetővé tevő kimutatások képernyőre és nyomtatóra, nyomtatás előtt nyomtatási kép, amely további csoportosítási, keresési lehetőségeket is ad.

ˇ          A lekérdezések eredménye a programon belül is megjeleníthető grafikon, diagram formájában, illetve igény szerint exportálható más Windows alkalmazások, pl. Excel, Word felé, elküldhető elektronikus levélként.

Integráltság:

ˇ          Egy gazdasági esemény összes vonatkozásának (főkönyv, folyószámla, Áfa stb.) lekönyvelés egy menetben, egy egységes adatbeviteli képernyőn.

Biztonság:

ˇ          Az adatok védelmére többszintű biztonsági rendszer (Windows, SQL, Alkalmazás) ügyel.

Megbízhatóság:

ˇ          A tranzakció kezelés és az SQL szerver karbantartó funkciói a háttérben automatikusan biztosítják az adatok folyamatos integritását.