Kettős könyvvitel, folyószámla, házipénztár program fő funkciói

Gazdasági esemény alapú könyvelés:

·         A könyvelés szempontjából előre vagy a könyvelés során menetközben folyamatosan kialakítható a Felhasználónál előforduló gazdasági események köre; ezek a sablonok a későbbiekben lényegesen gyorsabbá és pontosabbá tehetik a könyvelési adatok bevitelét.

Főkönyvi könyvelés:

·         A magyar Számviteli, Áfa tv. szabályai szerinti kettős könyvvitel.

·         Összköltséges vagy forgalmi költséges könyvelés, utóbbi esetben elsődleges költségnem, másodlagos költséghely-költségviselő, illetve elsődleges költséghely-költségviselő, másodlagos költségnem könyvelés is lehetséges.

·         Forgalmi költség könyvelés esetén automatikus másodlagos költségátvezetés.

·         Deviza/valuta pénzeszközök könyvelése mérlegelt átlagárfolyamon vagy FIFO szerint.

·         Devizában könyvelt követelések, tartozások év végi átértékelése

Szállító és vevő folyószámla nyilvántartás:

·         A partnerekkel kapcsolatos számlák, és azok pénzügyi rendezéseinek nyilvántartása, tartozások és követelések nyilvántartása, forintban és devizában.

·         Egyenlegközlő és felszólító levelek készítése.

·         Behajtási költségátalány számítása és nyilvántartása, az ezzel kapcsolatos levelek elkészítése.

·         A pénzügyi teljesítésből eredő árfolyam különbözet automatikus könyvelése.

·         Deviza tartozások és követelések év végi átértékelése tételesen

Áfa nyilvántartás:

·         A fizetendő és levonható Áfa alapok és összegek nyilvántartása Áfa kulcsonként.

·         Fordított ÁFA kezelés (ingatlan, hulladék, mezőgazdasági, vas- és acél termék beszerzés és értékesítés stb.

·         Áfa kimutatások (65A, 65M, A60) a törvényben előírt tartalommal, importálás az ÁNYK programba.

·         Pénzforgalmi ÁFA kezelése

·         A pénzügyileg rendezetlen szállítói számlák Áfa tartalmának nyilvántartása.

Házipénztár könyvelés:

·         Pénztárbizonylatok könyvelése, igény szerint automatikus sorszámozása

·         A pénztárbizonylatok igény szerinti automatikus nyomtatása

·         Időszaki pénztárjelentés készítése.

·         Címletjegyzékek készítése forintban és devizában

·         A pénztárbizonylaton lekönyvelt gazdasági esemény teljes körű feldolgozása, főkönyvi, folyószámla, Áfa stb. szempontból.

Munkaszám kezelés:

·         A könyveléssel párhuzamos, más szempontok szerinti kigyűjtések, elsősorban bevétel-költség szempontból. A munkaszám értelmezése a felhasználó igényei alapján határozható meg.

Lekérdezések:

·         „Standard” lekérdezések: főkönyvi karton, kivonat, mérleg, eredmény-kimutatás, rendezetlen számlák, korosított tartozások stb.

·         Cash-Flow, operatív pénzeszköz-tervezés, terv-tény adatok akár munkaszámos bontásban, gazdálkodási mutatók stb.

·         A lekérdezések csoportosítva, egymásra épülve rugalmas elemzéseket, egyeztetést, "lefúrást" tesznek lehetővé:

     

·         A lekérdezések eredménye a képernyő táblázatos és nyomtatási kép formában is megjeleníthető, amely további csoportosítási, keresési lehetőségeket is ad:

·         A lekérdezések eredménye a programon belül is megjeleníthető grafikon, diagram formájában:

·         A lekérdezések eredménye egy gombnyomásra exportálható más Windows alkalmazások, pl. Excel, Word felé, elküldhető elektronikus levélként:

    

·         Az Excel segítségével további tetszőleges kimutatások, elemzések elkészítésére van lehetőség: