1.              A szerződés tárgya az alábbi program felhasználása:

1.1.         Étkezési rendeléseket nyilvántartó program Windows verzió.

2.              A szerződés hatálya

2.1.         A szerződés az rendszer telepítésének napján lép hatályba és határozatlan ideig tart.

2.2.         A program forgalmazói (továbbiakban Forgalmazó) - kérés esetén - 1-2 hónapos próbaidős használatra ingyen jogosultságot ad.

3.              A rendszer ára (25% Áfa nélkül)

3.1.         A rendszer ára 39 900 Ft + 3000 Ft regisztráció = 42 900 Ft

3.2.         A rendszer ára a telepítő cd-t, valamint a cd-n elektronikusan tárolt, nyomtatható dokumentációt tartalmazza.

3.3       A Vevő a program árának kiegyenlítését a rendszer funkcionalitásának teljes körű megismerése után végzi, a vételt követően újabb igényekkel csak egyedi megrendelés keretein belül lép fel.

4.              Fizetési, elszámolási feltételek

4.1.         A Forgalmazó a rendszer szállításával együtt egy átutalásos számlát küld a rendszer áráról, majd a számla teljesítését követően e-mailben, faxon, vagy telefonon közli a rendszer örökös aktiválási kódját.

5.              A rendszer ára a következőket tartalmazza (Forgalmazó feladatai):

5.1.         A mindenkori jogszabályoknak megfelelően működő programverziók használati jogát (a program vásárlását követő 1 év időtartamra), valamint az 1 év letelte utáni  további használati jogot átalánydíjas szerződés megkötése esetén. A további szolgáltatások szintén a program vásárlását követően 1 évig állnak rendelkezésre, utána pedig átalánydíjas szerződés megkötésére van lehetőség.

5.2.         A programfrissítések rendelkezésre bocsátását a Vevő részére, a következő eszközök, lehetőségek használatával:

5.2.1.    A Comp-Sys Kft Internetes honlapján keresztül.

5.2.2.    Telepítő készletek átadásával

5.3.         Az aktuális Felhasználói leírások átadását (elérhetőségének biztosítását) elektronikus formában.

5.4.         A Felhasználói leírástól esetleg eltérő működési problémák megoldását (működési garanciát).

5.5.         Az írásban bejelentett problémák írásbeli megválaszolását.

5.6.         A szóban bejelentett problémákra szóbeli megválaszolását, szükség esetén a program és az Internet segítségével, vagy e-mailben elküldött mentési állományok vizsgálatát, a problémák megoldását.

 

6.              Átalánydíjas szerződés a vételt követő 1 év lejártával

6.1.         Ha a Vevő az 1 év lejártát követően is hozzá szeretne jutni a jogszabályi frissítésekhez, valamint ingyenes hibakövetést szeretne átalánydíjas szerződés kötésére van lehetősége.

6.2.         Az átalánydíjas szerződés ára 35 000 Ft /év, vagy 3500 Ft/hónap.

6.3.         Ha a vevő az 1 év lejártát követően nem köt átalánydíjas szerződést, akkor a program használati joga megmarad, de a programfrissítésekért fizetni kell (5000 Ft/darab), és a telefonos (e-mail, mentés vizsgálata, stb..) rendelkezésre állásért is. (2000 Ft/félóra).

 

7.              A rendszer ára a következőket nem tartalmazza:

7.1.         A programok telepítésének, a kezelők betanításának munkadíját és költségeit. (A rendszer betanításának díja 5000 Ft + kiszállás (Győrben 2400 Ft, Győrön kívül 72 Ft/km ) ) A program betelepítése történhet csoportosan is, ehhez igény esetén – különdíj fejében – a Comp-Sys Kft. oktatótermet biztosít győri telephelyén.

7.2.         A nem jogszabályi változásokból eredő módosítások frissítésének díját 1 év időtartamig, ezeket Forgalmazó eseti árajánlat és megrendelés alapján végzi el.

7.3.         A program nem rendeltetésszerű (a Felhasználói leírástól eltérő) üzemeltetéséből eredő problémák megoldásának munkadíját.

7.4.         A számítógépes rendszer (hálózati hardver, pl. számítógépek és azok részegységei, monitorok, nyomtatók, hálózati eszközök és kábelezés, modemek stb. és szoftver összetevők, pl. Windows, irodai programcsomagok, pl. MS Office, Word, Excel, Internet használat, elektronikus levelezés stb.) telepítését, beállítását, üzemeltetését, az ezzel kapcsolatos problémák megoldásának munkadíját.

7.4.1.    Munkaidőn kívüli rendelkezésre állást, ügyfélszolgálatot. Ilyen esetben a Forgalmazó a mindenkor érvényes árjegyzék szerinti óradíjat számítja fel 50% felárral.

7.5.         A Vevő telephelyére történő személyes kiszállás költségeit, amelynek díjait honlapunkon (http://www.compsys.hu) megtekintheti (kiszállási díj, útiköltség).

7.6.         A távszerviz eszközök használatának, üzemeltetésének költségeit a Vevőnél (Internet hozzáférés, telefon forgalmi díjak stb.)

7.7.         A fenti díjakat a Forgalmazó jogosult megváltoztatni. Az érvényes szolgáltatási díjakat a Forgalmazó mindenkori Árjegyzéke tartalmazza. (http://www.compsys.hu)

8.              Vevő feladatai

8.1.         A programok telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges tárgyi (a szükséges számítógépek, hálózat, egyéb eszközök) és személyi feltételeket (a programok használatában érintett dolgozók rendelkezésre állása, elérhetősége) biztosítja.

8.2.         A programokat rendeltetésszerűen használja.

8.3.         A mindenkori dokumentációkban, egyéb utasításokban, levelekben leírtakat valamint a Bérbeadó egyéb utasításait pontosan és maradéktalanul betartja és végrehajtja.

8.4.         A Bérbeadó által rendelkezésére bocsátott programfrissítéseket a mindenkori útmutatók szerint feltelepíti.

8.5.         A program nem rendeltetésszerű használatának minősül minden ettől eltérő tevékenység (pl. a programhoz vagy az adatokhoz más eszközökkel történő hozzáférés, a program vagy az adatok tartalmának a megváltoztatása, a dokumentációk, levelek illetve a Forgalmazó egyéb utasításainak be nem tartása, a program üzemeltetéséhez szükséges hardver- vagy szoftver beállítások megváltoztatása, a bizonylati fegyelem megsértése stb.).

8.6.         A program üzemeltetésekor előforduló hibákat, rendellenességeket bejelenti a Forgalmazónak. (segitseg-winebed@compsys.hu)

9.              Egyebek

9.1.         A szerződésben szereplő számítógépes programok önálló szellemi termékek, ezért a Vevő azt nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személy részére át nem adhatja, értékesíteni nem jogosult, tartalmát meg nem változtathatja.

9.2.         A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerzői Jogról szóló törvény, illetve a Ptk. előírásait kell alkalmazni.

9.3.         Forgalmazó jogosult a rendszer és egyéb szolgáltatások díját a mindenkori inflációnak megfelelő százalékban minden évben megemelni.